2011

Hotararile Consiliului Local pentru anul 2011:

HOTARAREA NR.1/31.01.2011
privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile
ianuarie, februarie si martie 2011

HOTARAREA NR.2/31.01.2011
privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2011

HOTARAREA NR. 3/31.01.2011
privind  transformarea unor  posturi funcţii  publice de execuţie din aparatul de specialitate al Primarului comunei Craiesti   ca urmare a promovării în clasă a  unor funcţionari publici în urma dobândirii  diplomelor de studii de nivel superior celor avute

HOTARAREA NR. 4/31.01.2011
privind aprobarea Statului de functii al administratiei publice locale Craiesti

HOTARAREA NR.5/31.01.2011
privind aprobarea Organigramei administratiei publice locale Craiesti

HOTARAREA NR.6 /31.01.2011
privind aprobarea unei suprafete  de teren d-lui Tudorascu Mitica

HOTARAREA NR.7/31.01.2011
privind stabilirea unui pret/m3 material lemnos in vederea valorificarii  acestuia,
din padurea proprietatea  primariei  Craiesti

HOTARAREA NR. 8/31.01.2011
privind vanzarea a 266 mp teren aferent cladirii situata la nr.121, proprietatea d-lui Boalca Ioan administrator la S.C. BENUTI COMPANY SRL

HOTARAREA NR.9/31.01.2011
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local  in conformitate cu prevederile Legii 416/2001

HOTARAREA NR.10/31.01.2011
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii in vederea promovarii si implementarii investitiei „REŢEA DE CANALIZARE APĂ MENAJERĂ Şl STAŢIE DE EPURARE, COMUNA CRĂIEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ”.Finantat in cadrul proiectului,, Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”, Componenta 1-Investitii la nivel de comuna in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati(ZVN)

HOTARAREA NR. 11/23.02.2011 privind aprobarea bugetului local pe anul 2011

HOTARAREA NR. 12/23.02.2011 privind aprobarea  excedentului  bugetului anului 2010

HOTARAREA NR. 13/23.01.2011 privind aprobarea bugetului din fonduri proprii si autofinantate pentru anul 2011

HOTARAREA NR.14 /23.02.2011 privind aprobarea Programului de investitii publice ale administratiei publice locale Craiesti pentru anul 2011

HOTARAREA NR. 15/23.02.2011 privind aprobarea  concesionarii in conditiile legii a suprafetei de 75,22 ha  pasune, bun imobil aflat in domeniul public al comunei Craiesti

HOTARAREA NR.16/15.04.2011 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie  2011

HOTARAREA NR.17 /15.04.2011 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul fiscal 2010

HOTARAREA NR.18 /15.04.2011 cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”

HOTARAREA NR.19/15.04.2011 privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei Craiesti pentru reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale Craiesti  în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare „Câmpia Transilvană”

HOTARAREA NR.20/15.04.2011 cu privire la modificarea şi completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Campia Transilvana ”

HOTARAREA NR. 22/15.04.2011 privind aprobarea Statului de functii al administratiei publice locale Craiesti

HOTARAREA NR.23/15.04.2011 privind aprobarea Organigramei administratiei publice locale Craiesti

HOTARAREA NR.24/15.04.2011 privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de delegare  a gestiunii  serviciilor  publice de alimentare cu apa  si de canalizare  inregistrat la SC Compania Aquaserv  SA Tg.Mures sub nr.202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua  Invest Mures sub nr.22/05.03.2010

HOTARAREA NR.25/15.04.2011 privind aprobarea de amenajari pietonale  in localitatile  Craiesti, Milasel si Lefaia

HOTĂRÂREA NR. 28 din 15.04.2011 privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ