Registrul pentru consemnarea si analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandarilor