Formulare tip

CERERE-DACA-TERENUL-SE-AFLA-IN-EXTRA-INTRAVILAN

CERERE-DECLARATIE-ADEVERINTA-APIA-PF

CERERE-DECLARATIE-ADEVERINTA-APIA-PJ

CERERE-EFECTUARE-STAGIU-PRACTICA

Cerere-eliberare-adeverinta-duplicat

CERERE-ELIBERARE-ADEVERINTE-IN-VEDEREA-NOTARII-IN-CARTEA-FUNCIARA-A-DESTINATIEI-DE-DRUM

cerere-eliberare-copii-documente

cerere-extras-multilingv

Cerere-extras-Registru-Agricol-2020-2024-persoane-fizice

Cerere-extras-Registru-Agricol-2020-2024-persoane-juridice

CERERE-INFORMATII-DE-INTERES-PUBLIC-IN-BAZA-LEGII-5442001

CERERE-INSCRIERE-CONTRACT-DE-ARENDA-CONTRACT-DE-COMODAT-IN-REGISTRUL-AGRICOL

CERERE-PENTRU-ISTORIC-NOMENCLATURA-STRADALA

CERERE-PRELUNGIRE-CERTIFICAT-DE-URBANISM

Cerere-solicitare-restit-suma

Cerere-Transcriere-certificat-de-nastere

CERERE-VIZARE-CARNET-DE-COMERCIALIZARE

CERERE-VIZARE-PLAN-DE-INCADRARE-IN-TARLA

CERERI-DIVERSE-REGISTRUL-AGRICOL

Consimtamant-solicitare-acte

Declarație-privind-valoarea-reala-a-lucrarilor-executate-in-baza-autorizatiei-de-construire-sau-desfiintare

FORMULAR-DE-ÎNSCRIERE-concurs-functii-publice

Model cerere eliberare certificat nastere minor

Model cerere eliberare certificat

ORAR-ALIMENTATIE-PUBLICA

Proces-verbal-de-recepție-la-terminarea-lucrărilor

Proces-Verbal-de-receptie-partiala

Proces-verbal-de-suspendarea-procesului-de-receptie-la-terminarea-lucrarilor

Revocare-consimtamant

Declaratie-lipsa-acte-inreg-deces

anexa nr 4 FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

ANEXA-1-A-CERERE-P-F-mai-multi-proprietari

ANEXA-1-A-CERERE-P-J-modif

Anexa-1-CERERE-PENTRU-SCHIMBARE-DE-DESTINATIE

ANEXA-1-E-COMUNICARE-ACCEPTARE-OFERTA-P-F-MODIF-Preemptor

Anexa-1-G-DECIZIE-PF-ALEGERE-PREEMPTOR

Anexa-1-G-DECIZIE-P-J-ALEGERE-PREEMPTOR

Cerere acord

Cerere adeverinta inhumare si declaratie

Cerere scadere din evidenta amenda achitata in alta loc

CERERE-ADEVERINTA-DETIN-NU-DETIN-TEREN

cerere-adeverinta-teren-inscris-in-registrul-agricol-persoane-fizice

cerere-adeverinta-teren-inscris-in-registrul-agricol-persoane-juridice

cerere-adeverinta-teren-inscris-in-registrul-agricol-persoane-juridice

cerere-anexa-9

cerere-anexa-9-cu-procura

CERERE-ARHIVA

CERERE-ATESTAT-PRODUCATOR

CERERE-CARNET-DE-COMERCIALIZARE

Cerere-cheltuieli-de-judecata